Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T00665

Toezegging Reikwijdte beheersverordening (28.916)De reikwijdte van de beheersverordening komt terug in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)


Kerngegevens

Nummer T00665
Oorspronkelijke nummer tz_VRO_2006_3
Status voldaan
Datum toezegging 17 oktober 2006
Deadline 1 juli 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Kamerleden drs. W.W.J. van Dalen-Schiphorst (CDA)
M.C. Meindertsma (PvdA)
Commissie commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Kamerstukken Wet ruimtelijke ordening (28.916)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, 3 – [82]

Blz.120

Minister Winsemius: Mevrouw Van Dalen, mevrouw Meindertsma en anderen wezen weer op de beheersverordening. De spelregel is: je past die toe op fysieke gebieden waar geen verwachte ontwikkelingen zijn. Als er wel een verwachte ontwikkeling is, wisselt het regime. Dat moet via een projectbesluit of via een verandering van het bestemmingsplan. De vraag is waar op dat punt de grens is. In feite vindt dan een verandering van de bestemming plaats. Daar zitten ook best vragen bij. Is ’’agrarisch gebruik’’ nog steeds ’’agrarisch gebruik’’ als het heel hoog wordt? Mag ik uitgaan van ’’rood’’ voor ’’rood’’? Dat hangt ervan af, want het ene rood is het andere niet. Als een schuur wordt omgebouwd tot een huis, dan komt er rood voor groen. Dan moet je serieus aan de bel gaan trekken. Het is een projectbesluit of een verandering van het bestemmingsplan. Dat zijn best spannende vragen. De regels zijn op zichzelf redelijk duidelijk. Het komt echter allemaal terug bij de behandeling van het Bro. Dat geldt ook voor de vraag over de verantwoordingsplicht. Het is mogelijk dat wij aangeven wat de verschillende opties zijn en hoe die het best kunnen worden ingevuld. Het onderwerp is in ieder geval geagendeerd.


Brondocumenten


Historie

 • 4 december 2007
  nieuwe status: voldaan
  Opmerking: Bro in werking getreden op 1 juli 2008, Stb 2008, 145 en 227


 • 12 juni 2007
  nieuwe commissie: commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
 • 12 juni 2007
  commissie vervallen: commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 • 17 oktober 2006
  toezegging gedaan