T02966

Toezegging Seminar over Tax Governance (35.305)De staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de GroenLinks-fractie toe om een seminar te organiseren over tax Governance.


Kerngegevens

Nummer T02966
Status voldaan
Datum toezegging 28 november 2019
Deadline 1 januari 2022
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit (Nadere) Memorie van antwoord
Categorie overig
Onderwerpen belastingontduiking
belastingontwijkingen
Pakket Belastingplan 2020
Wet bronbelasting 2021
governance
Kamerstukken Wet bronbelasting 2021 (35.305)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2019/20, 35 305, B, p. 3, 4.

De leden van de fractie van GroenLinks:

Met belangstelling en genoegen hebben de leden van de fractie van GroenLinks genoteerd dat de Staatssecretaris van Financiën belang hecht aan ethiek en daarover de discussie zoekt met «het veld». Is de Staatssecretaris het eens met deze leden dat de slechte naam die Nederland in het verleden heeft opgebouwd als land dat belastingontwijking maximaal heeft willen faciliteren deels op het conto komt van opvattingen bij bedrijven en professionele fiscale adviseurs dat elk fiscaal advies ter minimalisatie van de belastingplicht geoorloofd is, ongeacht de maatschappelijke gevolgen (zoals onder meer duidelijk werd in de Panama Papers? Deelt de Staatssecretaris de opvatting van deze leden dat in een tijd waarin allerwege behoefte is aan bedrijven die zich maatschappelijk verantwoord opstellen, dit navenant geldt voor de belastingadvies sector? Welke initiatieven ziet hij hier waar hij bij wil aansluiten, cq. welke oproep doet hij aan de fiscale adviespraktijk in Nederland? Wordt het tijd voor een maatschappelijk verantwoorde en gewortelde adviespraktijk waarbij fair share als een essentieel onderdeel van de professionele ethiek van de adviesbranche wordt bevorderd?

Kamerstukken I 2019/20, 35 305, C, p. 6,7.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel:

De leden van de fractie van GroenLinks vragen of in een tijd waarin behoefte is aan bedrijven die zich maatschappelijk verantwoord opstellen, dit navenant geldt voor de belastingadviessector. Deze leden vragen verder welke initiatieven worden gezien en waarbij kan worden aangesloten, dan wel welke oproep aan de fiscale adviespraktijk in Nederland wordt gedaan. Ook vragen deze leden of het tijd wordt voor een maatschappelijk verantwoorde en gewortelde adviespraktijk waarbij fair share als een essentieel onderdeel van de professionele ethiek van de adviesbranche wordt bevorderd. Het is inderdaad belangrijk dat de belastingadviessector zich maatschappelijk verantwoord opstelt. In dit verband heb ik de discussie aangejaagd over tax governance. Ik zet mij graag in om stappen tot (vrijwillige) zelfregulering van het bedrijfsleven en de belastingadviessector in de vorm van een tax governance code te faciliteren die uitdrukking geeft aan hun besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarbij wordt ook het faciliteren van stakeholder-management op het gebied van belastingen beoogd. Ik organiseer daar op 30 januari 2020 een seminar over. Een essaybundel zal voorafgaand aan de conferentie worden gepubliceerd.


Brondocumenten


Historie