T00341

Toezegging bij begrotingsstaat buitenlandse zaken 2005 5Minister Van Ardenne zal de Kamer informeren over het meerjarenstrategie voor het Palestijns gebied.


Kerngegevens

Nummer T00341
Oorspronkelijke nummer tz_ESO_2005_6
Status afgevoerd
Datum toezegging 14 juni 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2005 (29.800 V)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 28- 1333

[...]

(blz.1332)

De heer Kox (SP):

Het viel mij op hoe snel het betoog van de geachte afgevaardigde Van Gennip dat meer oudere Nederlanders in topposities benoemd moeten worden, werd gerealiseerd. Soms kan dat snel gaan. Er zijn nog twee vragen niet beantwoord. Gaan wij via onze ontwikkelingsrelatie extra dingen doen om te laten zien dat de mensen in Irak en in Palestina niet vergeten zijn? Zijn daarop nog initiatieven ondernomen? Daar hoor ik graag iets over.

[...]

(blz.1333)

Minister Van Ardenne-van der Hoeven:

De heer Kox heeft gelijk. Ik had daar zelf aan moeten denken. Wij zijn ermee bezig. De ontwikkelingen lijken wat te verbeteren, zodat wij kunnen kijken naar een meerjarenplanontwikkeling. Wij hebben tot nu toe louter noodhulp verleend en nu kunnen wij een meerjarenstrategie voor het Palestijns gebied opzetten. Daar zijn wij mee bezig. Ik kan nu niet zeggen dat wij op speciale onderwerpen gaan inzetten, maar goed bestuur en economische ontwikkeling zullen ongetwijfeld onderdelen van het programma zijn, omdat zij ook daar van betekenis zijn. Ik zal de Kamer daarover graag later informeren, maar de overstap van noodhulp naar structurele hulp hebben wij al gemaakt.

[...]Historie

  • 14 juni 2005
    toezegging gedaan