Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T00546

Toezegging bij natuur en milieu 10Staatssecretaris Van Geel zegt toe dat hij twee jaar na de inwerkingtreding van de wet het functioneren van de Nederlandse emissieautoriteit zal evalueren. Hierbij de mogelijkheid om NEA bij NMa onder te brengen zal onderzoeken.


Kerngegevens

Nummer T00546
Oorspronkelijke nummer tz_MIL_2004_7
Status voldaan
Datum toezegging 28 september 2004
Deadline 28 september 2006
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Kamerstukken Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten (29.565)


Opmerking

Zie brief 25 april 2007:
De oplevering van het evaluatierapport is
gepland in de komende zomer. Vervolgens zal de minister van VROM samen met de minis-ter van
Economische Zaken in het najaar een beleidsbrief zenden aan de Tweede Kamer, waarin de
voorgenomen acties - inzake de wettelijke bepalingen voor emissieautoriteit en het eind-oordeel over ZBO-status van de emissieautoriteit - worden gepresenteerd. Een afschrift van deze brief zal aan Uw Kamer worden gezonden.

Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 1-6,9

[...]

(blz.3)

De heer Ketting (VVD):

Zou het niet de voorkeur hebben om eerst te wachten op afronding van discussie rond de ZBO's? Ook ligt naar de mening van de commissie een koppeling met de NMa voor hand. Graag de mening van de staatssecretaris dienaangaande.

[...]

(blz.6)

Staatssecretaris Van Geel:

Ik heb aan de Tweede Kamer toegezegd dat ik twee jaar na inwerkingtreding van de wet het functioneren van de Nederlandse emissieautoriteit zal evalueren en dan tevens de mogelijkheden zal verkennen om de NEA onder te brengen bij de NMa. Ik wil die toezegging hier graag herhalen.

[...]

(blz.7)

Samenvattend, ik zal het verzoek om een relatie naar de NMa te leggen, uitvoeren conform mijn toezegging aan de Tweede kamer en nu ook aan de Eerste Kamer.

(blz.9)

Er blijft een gering verschil van mening tussen ons bestaan over het ombouwen naar een ZBO. Ik denk evenwel dat het goed is om dat te doen. Ik beloof de heer Ketting dat alle aspecten hiervan in de toegezegde evaluatie aan de orde zullen komen. Ik sluit niets uit. Als wij dat afspreken, lijkt het mij dat wij met de zegen van uw Kamer dit project vol vertrouwen kunnen starten en over twee jaar kunnen evalueren.

[...]Historie

 • 6 januari 2008
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Kenmerk KvI 2007 127557
 • 12 juni 2007
  nieuwe commissie: commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
 • 12 juni 2007
  commissie vervallen: commissie voor Milieu
 • 28 september 2004
  toezegging gedaan