T00541

Toezegging bij natuur en milieu 7Staatssecretaris Van Geel zegt toe dat het antwoord op de vraag wat de stand van zaken is met betrekking tot Duurzame daadkracht met de jaarlijkse evaluatie tegemoet kan worden gezien.


Kerngegevens

Nummer T00541
Oorspronkelijke nummer tz_MIL_2004_2
Status voldaan
Datum toezegging 24 mei 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Milieu
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Kamerstukken Begrotingsstaat Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2004 (29.200 XI)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 29-1586

[…]

Staatssecretaris Van Geel: […]

Er is gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot Duurzame daadkracht. Is er geld voor en wat doen wij aan actieprogramma's? De Kamer krijgt dit jaar een voortgangsrapportage waarin wordt opgenomen wat wij doen met betrekking tot Duurzame daadkracht. Het is volstrekt duidelijk dat wij daar geen extra geld voor hebben, maar wij hopen dat de beweging op gang wordt gebracht in de verschillende sectoren. Wij zullen dat volgen en daarover verantwoording afleggen.

Dat is de enige manier om dat debat met elkaar te voeren. Het actieprogramma was heel ambitieus en het is terecht dat u mij vraagt wat ik ervan heb gemaakt. Het antwoord kan de Kamer tegemoet zien met de jaarlijkse evaluatie.

[…]Historie

 • 23 december 2004
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief, 29800XI nr.97
 • 24 mei 2004
  toezegging gedaan