T00542

Toezegging bij natuur en milieu 8Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris toegezegd direct na de zomer met een notitie over een vernieuwend instrumentarium voor milieubeleid te komen. De staatssecretaris zegt toe daarin nadere standpunten te verwoorden over deze filosofie, zodat er een integraal debat mogelijk is over de nieuwe sturingsfilosofie rondom milieubeleid in dit tijdsgewricht.


Kerngegevens

Nummer T00542
Oorspronkelijke nummer tz_MIL_2004_3
Status voldaan
Datum toezegging 24 mei 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Milieu
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2004 (29.200 XI)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 29-1587

[…]

(blz. 1575)

Staatssecretaris Van Geel: […]

Bij dat instrumentarium staan de doelen die wij hebben afgesproken niet ter discussie. Straks kom ik met een herijking terug. Als wij die doelen ter discussie stelden, zou ik er graag met uw Kamer en de Tweede Kamer een discussie over voeren, maar dat wil ik niet in het kader van deze operaties. Ik heb de Tweede Kamer bij de algemene beschouwingen beloofd dat ik na de zomer kom met een notitie over de modernisering van het instrumentarium. Daarin moet, zoals ook door uw Kamer is gezegd, een intelligente, een smarte sturing zitten. Dat is nodig gelet op de huidige situatie waarin burgers moeilijk te mobiliseren zijn.

[…]

(blz. 1587)

Staatssecretaris Van Geel: […]

Voorzitter. Ik rond af. Ik vind dit een lastig punt en ik beloof dat ik mijn gedachten er nog eens over zal laten gaan. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heb ik toegezegd dat ik direct na de zomer met een notitie kom over een vernieuwend instrumentarium voor milieubeleid. Ik zeg toe dat ik daarin nadere standpunten zal verwoorden over deze filosofie, zodat er een integraal debat mogelijk is over de nieuwe sturingsfilosofie rondom milieubeleid in dit tijdsgewricht.

[…]Historie

 • 15 november 2004
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief, 28240 nr.15
 • 24 mei 2004
  toezegging gedaan