T00543

Toezegging bij natuur en milieu 9Staatssecretaris Van Geel zegt toe dat beide Kamers binnen enkele dagen een brief kunnen verwachten met standpunten omtrent de fiscale vergroening. Verder geeft de staatssecretaris aan dat hij vóór de zomer met voorstellen zal komen.


Kerngegevens

Nummer T00543
Oorspronkelijke nummer tz_MIL_2004_4
Status voldaan
Datum toezegging 24 mei 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Milieu
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2004 (29.200 XI)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 29-1588

[…]

De heer Van Gennip (CDA):

Mevrouw de voorzitter. Er is een zekere verwarring ontstaan bij collega's over wat de staatssecretaris nu precies heeft toegezegd rond de fiscale vergroening. Het is in deze Kamer geen gebruik om alles af te ronden met een motie, zoals in de Tweede Kamer. Verschillende leden hebben echter het signaal gegeven een duidelijke voorstander te zijn van het fiscalevergroeningstraject. Het is niet helemaal duidelijk wat de staatssecretaris ter zake op dit punt heeft toegezegd.

Staatssecretaris Van Geel:

Ik heb gezegd dat u mijn daden moet afwachten. Maar misschien neemt u daar geen genoegen mee. Het enige wat telt is of wij erin slagen. Het kabinet bevindt zich in een afrondende fase als het gaat om het verwoorden van standpunten hierover. Binnen enkele dagen kunnen beide Kamers een brief verwachten. Het lijkt mij onverstandig, omdat de gesprekken in een afrondende fase zijn, om nu te vertellen wat daarin staat. Het moge duidelijk zijn dat ik optimistischben over de inhoud. Laat ik het zo zeggen: ik zou van uw kant geen motie als aansporing nodig hebben om dit met veel spoed en helderheid af te wikkelen. Bovendien heb ik ook een motie aan mijn broek van de Tweede Kamer, unaniem aangenomen, waarin staat dat vergroening een wezenlijk element is en waarin verzocht wordt om voor de zomer met voorstellen te komen. Die komen er!

[…]Historie

 • 28 oktober 2004
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief, 29770 nr.2
 • 20 september 2004
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief, 29770 nr.1
 • 24 mei 2004
  toezegging gedaan