T00654

Toezegging bij ruimte voor de rivier 1De staatssecretaris zegt toe dat hoogwaardige grondstoffen als klei niet laagwaardig worden ingezet en zal de provincies verzoeken flexibel om te gaan met de vergunningen die zij hiervoor af moeten geven.


Kerngegevens

Nummer T00654
Oorspronkelijke nummer tz_V&W_2007_1
Status voldaan
Datum toezegging 19 december 2006
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
Commissie commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Ruimte voor de rivier (30.080)


Opmerking

Op 3 maart 2008 heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een brief gestuurd inzake een toezegging over de toepassing van vrijkomende hoogwaardige klei bij Ruimte voor de Rivier-maatregelen
---
Sinds 26 januari 2007 is de PKB Ruimte voor de Rivier van kracht. Momenteel worden de maatregelen die onderdeel uitmaken van de PKB nader uitgewerkt. Het initiatief voor de nadere uitwerking (planstudies) ligt bij provincies, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat.
In het kader van aanleg van maatregelen, opgenomen in de PKB Ruimte voor de Rivier zal er op een aantal plaatsen ook klei worden afgegraven. Waar, hoeveel en van welke kwaliteit zal duidelijk worden bij de nadere uitwerking van de plannen. Bij de beoordeling van de plannen zal ook dit element in ogenschouw worden genomen. Duidelijk mag zijn dat zoveel mogelijk voorkomen zal worden om hoogwaardige grondstoffen laagwaardig in te zetten. Verder zal in dat verband ook worden bevorderd om, waar noodzakelijk, de provincies aan te sporen tot flexibiliteit bij de vergunningverlening.
Via de Voortgangsrapportages Ruimte voor de Rivier wordt u o.a. over deze zaken ieder half jaar op de hoogte gehouden.

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005-2006, [14]

blz. 571

De heer Van den Berg (SGP):

Wij zijn wel blij met de toezegging van de staatssecretaris dat bij de uitvoering een goed plan zal worden gemaakt om iets te doen met de vrijkomende hoeveelheden klei, maar het is wel een probleem. Ik zou de staatssecretaris dan toch willen vragen om bij de uitvoering van bestaande vergunningen en de afhandeling van vergunningsaanvragen

de nodige flexibiliteit te betrachten in die zin dat vooruitlopend op de formele start van de uitvoering van de PKB Ruimte voor de rivier die werkzaamheden reeds kunnen plaatsvinden die niet strijdig zijn met de uiteindelijke planvorming, om te voorkomen dat schaarse grondstoffen verloren gaan.

blz. 573

Staatssecretaris Schultz van Haegen-Maas Geesteranus:

De fracties van de PvdA en de SGP merkten nog iets op over klei. Ik zal de provincies verzoeken om flexibel om te gaan met die vergunningen, want zij moeten die afgeven. Hoogwaardige grondstoffen zullen niet laagwaardig worden ingezet of verloren gaan. Er zal steeds worden gezocht naar een goede toepassing, ook in het project zelf. Er kan discussie ontstaan over de vraag wat hoogwaardig is en wat laagwaardig. De klei hoeft niet alleen maar in baksteen te worden omgezet, maar kan ook worden toegepast in het project zelf.Historie

 • 18 maart 2008
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Kamerstuk 30080, F
 • 19 december 2006
  toezegging gedaan