T00599

Toezegging bij wet aanpassing fiscale behandeling vut/prepensioen en introductie levensloopregeling 1Staatssecretaris Wijn zegt toe bereid te zijn om artikel 64 AWR onder de hardheidsclausule toe passen.


Kerngegevens

Nummer T00599
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2005_18
Status afgevoerd
Datum toezegging 15 februari 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (29.760)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 15- 742

[...]

(blz.735)

Mevrouw Vedder-Wubben (CDA): [...]

Ik dank de bewindslieden hartelijk voor de uitgebreide beantwoording. Er zijn nog een paar punten die ik aan de orde wil stellen. Waarom denkt de staatssecretaris dat het niet langer aftrekbaar maken van de werknemerspremies en het belasten van de werkgeversbijdrage met een eindheffing terwijl de uitkeringen onbelast blijven, niet voldoende het doel - zijnde afschaffingvan de VUT - realiseren? Uit het antwoord van  de staatssecretaris krijg ik de indruk dat hij de toepassing van de hardheidsclausule bij VUT en omslaggefinancierde prepensioenregelingen te allen tijde uitsluit. Gelet op de complexiteit van deze regeling en het feit dat niet alle gevallen die zich kunnen voordoen op dit moment zijn te voorzien, verzoeken wij hem zijn standpunt te heroverwegen. Naar onze mening dient ook bij deze regelgeving ruimte te zijn voor toepassing van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 63 AWR.

[...]

(blz.742)

Staatssecretaris Wijn: [...]

Mevrouw Vedder sprak over de hardheidclausule. Ik ben daar klip en klaar over. Zij vraagt mij of ik bereid ben om artikel 63 AWR onder de hardheidclausule toe te passen. Mijn antwoord luidt volop ''ja''. Wij hebben hier te maken met complexe wetgeving. Misschien zijn er zaken die wij niet kunnen overzien. Die zijn hier dus niet aan de orde geweest. Misschien dat straks blijkt dat die in de praktijk tot onbillijkheden van overwegende aard leiden of dat er sprake is van schrijnende zaken. In die gevallen komt voluit de hardheidsclausule aan de orde. Die zullen wij dan echt toepassen.

[...]Historie

  • 15 februari 2005
    toezegging gedaan