T00601

Toezegging bij wet aanpassing fiscale behandeling vut/prepensioen en introductie levensloopregeling 2Staatssecretaris Wijn zegt toe overleg te zullen voeren met koepels over de nadere uitvoeringsregelingen, ook op het gebied van de spaar-VUT.


Kerngegevens

Nummer T00601
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2005_20
Status afgevoerd
Datum toezegging 15 februari 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (29.760)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 15-742

[...]

(blz.728)

De heer Biermans (VVD):

Ik heb het niet over de overgangsregeling, maar over de situatie in 2015. Ik meen dat alle overgangsregelingen dan zo ongeveer van de baan zijn. Als iemand dan VUT-rechten wil opbouwen, is zijn straf dat de werkgeversbijdrage met een eindheffing wordt belast en dat zijn eigen bijdrage niet aftrekbaar is. Dan is het toch onzinnig om te gaan sparen voor een VUT-regeling? Dat doe je dan toch niet meer?

[...]

(blz.742)

Staatssecretaris Wijn: [...]

De heer Biermans zeg ik nogmaals toe dat wij desgewenst overleg zullen voeren met de koepels over de nadere uitvoeringsregelingen, ook op het gebied van de spaar-VUT. Daar staan wij altijd voor open.

[...]Historie

  • 15 februari 2005
    toezegging gedaan