T00594

Toezegging bij wet aanpassing fiscale behandeling vut/prepensioen en introductie levensloopregeling 4Minister De Geus zegt toe dat hij het parlement in september zal informeren over de stand van zaken van het CAO-overleg en ook over de uitvoering ervan.


Kerngegevens

Nummer T00594
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2005_13
Status voldaan
Datum toezegging 15 februari 2005
Deadline 30 september 2005
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (29.760)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 15- 723

[...]

(blz.723)

Minister De Geus: [...]

Ik zal een Toezegging doen om duidelijk te maken dat uw zorg ook de mijne is. Laten wij daar geen misverstand over hebben. Niemand zit hier in dit land te wachten op chaos in de uitvoering. Ik draag en aanvaard de volledige politieke verantwoordelijkheid voor het implementeren van deze wet. Ik zeg u toe dat ik het parlement in september zal informeren over de feitelijke stand van zaken die op dat moment kan worden waargenomen en ook over de conclusies die het kabinet daaraan verbindt. Dat betreft dus de feitelijke stand van zaken van het CAO-overleg maar ook van de uitvoering. Dat onderscheid maak ik nadrukkelijk.

[...]

De heer Schouw (D66):

Het is goed dat de minister zijn politieke verantwoordelijkheid op dit punt noemt. Ik heb toch twee vragen. Zegt hij nu eigenlijk ook dat alle reacties uit het veld moeten worden bezien vanuit het licht van tactisch opereren? Is mijn conclusie juist dat de impliciete veronderstellingvan de minister op dit moment is dat er met de technische implementatie geen problemen zijn te verwachten?

Minister De Geus: [...]

De technische implementatie moet mogelijk zijn. Ik heb dat ook gezegd. Wij hebben geanalyseerd welke dingen moeten worden aangepast om op 1 januari te spreken van fiscaal zuivere regelingen. Dat is van belang omdat daar zo snel mogelijk toe moet worden besloten, zodat de uitvoeringswereld niet tot in het najaar hoeft te wachten. Men kan ook kiezen voor een fiscaal onzuivere regeling met alle gevolgen van dien, maar het is natuurlijk pure eigen verantwoordelijkheid als de wet wordt aangenomen. Dat gaan wij niet belonen. Zodra wij kunnen voorzien wat in de meest pure vorm technisch noodzakelijk is, kan dat snel worden besloten en ingevoerd. De bijkomstigheden hebben te maken met het samenspel met en het krachtenspel tussen de sociale partners. Die moeten in de komende maanden gestalte krijgen. Wij stellen de regelingen niet op, maar hebben alleen de faciliteiten genoemd. Vervolgens is de verantwoordelijkheid kaderstellend of wat is afgesproken en administratief moet worden omgezet, op een verantwoorde wijze kan. Wij bieden monitoring  aan, dus informeren de Kamer daarover en verbinden er in het kabinet een conclusie aan. Die wordt meegedeeld aan uw Kamer.

[...]Historie

 • 30 augustus 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief Minister De Geus, griffienummer 133652
 • 15 februari 2005
  toezegging gedaan