T00595

Toezegging bij wet aanpassing fiscale behandeling vut/prepensioen en introductie levensloopregeling 5Minister De Geus zegt dat de Kamer informatie krijgt over waar de onderhandelingsprocessen toe hebben geleid. Daarbij krijgt de Kamer een conclusie van het kabinet.


Kerngegevens

Nummer T00595
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2005_14
Status voldaan
Datum toezegging 15 februari 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (29.760)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 15- 724

[...]

(blz.724)

Minister De Geus: [...]

U vraagt of het echt mogelijk is. De heer Schouw vroegdat ook. Ik ben er bij mijn antwoord van uitgegaan dat de sociale partners die niet snel onder ogen zien wat er moet gebeuren om de regelingen fiscaal zuiver te houden, over zichzelf kunnen afroepen dat hun implementatietermijn te kort wordt, als zij daartoe pas besluiten na ommekomst van alle onderhandelingen. Ik heb duidelijk gemaakt wat er met voorrang moet worden geregeld om van een fiscaal zuivere regeling te spreken. Die dingen zijn helder. Het valt mij op aan reacties van de partijen uit het veld dat zij geen onderscheid maken tussen wat nodig is om de regeling zuiver te houden en de andere dingen, dus de processen. Dat onderscheid is alleen wel zeer relevant om een bepaalde invoeringstermijn te halen. De Kamer zal informatie krijgen over waar de onderhandelingsprocessen toe hebben geleid - dan heb ik het over degenen die de regeling bepalen -  en over wat ons qua implementatie te wachten staat. Daarbij krijgt de Kamer een conclusie van het kabinet.

[...]Historie

 • 30 augustus 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   29760, 59 en 60
 • 15 februari 2005
  toezegging gedaan