T00597

Toezegging bij wet aanpassing fiscale behandeling vut/prepensioen en introductie levensloopregeling 9Staatssecretaris Wijn geeft aan dat hij zijn toezegging wat betreft de lagere regelgeving die voor 1 april 2005 klaar zal zijn nadat de AMvB's zijn behandeld.


Kerngegevens

Nummer T00597
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2005_16
Status voldaan
Datum toezegging 15 februari 2005
Deadline 1 april 2005
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Kamerstukken Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (29.760)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 15- 731

[...]

(blz. 731)

Staatssecretaris Wijn:

Minister De Geus heeft al uitgebreid met de Kamer van gedachten gewisseld over de invoeringsdatum, ik zal nog even ingaan op de rol van de Belastingdienst daarbij. Ik heb in de stukken toegezegd dat de lagere regelgeving vóór 1 april 2005 geheel gereed zal zijn. Deze toezegging handhaaf ik. Wij hebben de Kamer er alleen nog geen stukken over toegestuurd omdat wij toen nog niet met de Kamer over de wet zelf van gedachten hadden gewisseld. Het leek ons niet helemaal gepast om op dat moment al een AMvB bekend te maken. Zodra deze behandeling geheel is afgerond, is er een wettelijke basis voor de lagere regelgeving. Die zal dus vóór 1 april 2005 gereed zijn en wij zullen zelfs een uiterste poging wagen om het uitvoeringsbesluit tegelijk met het wetsvoorstel in het Staatsblad te zetten en de uitvoeringsregeling op dat moment in de Staatscourant te laten verschijnen, maar in ieder geval vóór 1 april.

[...]Historie

 • 24 juni 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   29760, nr. 57
 • 15 februari 2005
  toezegging gedaan