T00040

Toezegging TopinkomensStaatssecretaris Van der Laan geeft aan dat onder leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek plaatsvindt naar door publieke middelen gefinancierde topinkomens. Daarin zal de vraag over hoe om te gaan met de hoogte van de salarissen worden meegenomen.


Kerngegevens

Nummer T00040
Oorspronkelijke nummer tr_CULT_2004_3
Status voldaan
Datum toezegging 15 januari 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris II van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kamerleden dr. A.A.G.M. van Raak (SP)
Commissie commissie voor Cultuur
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen publieke omroepen
topinkomens
Kamerstukken Noodzakelijke verbeteringen van de Mediawet en de uitvoering daarvan (28.476)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 4-199

[…]

Staatssecretaris Van der Laan: […]

De heer Van Raak heeft ook vragen gesteld over de openbaarheid van inkomens van verschillende medewerkers. Ik wil daarop nu niet inhoudelijk ingaan omdat openbaarheid van inkomens per definitie te maken heeft met zorgvuldig omgaan met personeel. Ik wil nu niet treden in dergelijke afwegingen.

Onder leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt een onderzoek plaats naar door publieke middelen gefinancierde topinkomens. Wij hebben naar aanleiding van mondelinge vragen een aantal weken geleden in de Tweede Kamer de topinkomens in de omroepsector in dat onderzoek opgenomen. Daarin zal uw tweede vraag worden meegenomen, te weten hoe wij omgaan met de hoogte van de salarissen. In dat onderzoek gaat het vooral om de formele posities van de verschillende bestuurders. De positie van specifieke werknemers binnen de publieke omroep is geen punt van onderzoek. Ik moet nog even bekijken hoe wij daarmee zullen omgaan. In zijn algemeenheid kan ik stellen dat er grenzen zijn aan inkomens en dat de norm in de commerciële sector niet per definitie door de sector met publieke middelen moet worden gevolgd.

[…]


Brondocumenten


Historie

  • 7 juli 2004
    nieuwe status: voldaan
  • 15 januari 2004
    toezegging gedaan