T01305

Toezegging Verkiezingswaarnemingsmissies Raad van Europa en OVSE (32.502)De minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kox (SP), toe zich in te zetten voor verkiezingswaarnemingsmissies en de tendens tot "closed shops" te willen tegengaan.


Kerngegevens

Nummer T01305
Status voldaan
Datum toezegging 19 april 2011
Deadline 1 juli 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden M.J.M. Kox (SP)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen OVSE
Raad van Europa
Verkiezingswaarnemingsmissies
Kamerstukken Staat van de Europese Unie 2010-2011 (32.502)


Uit de stukken

Handelingen I 2010/11, nr. 25, item 2, blz. 11-13

De heer Kox (SP): Voorzitter. De nieuwe regeringsnotitie over mensenrechten in het  buitenlands beleid begint met de mededeling dat "bevordering van mensenrechten naast het vergroten van veiligheid en welvaart, kerndoel is van het Nederlandse buitenlands beleid". [...] De notitie van de regering meldt ook dat er meer werk gemaakt zou moeten worden van verkiezingswaarnemingen. Laat dat nu werk zijn dat vooral wordt gedaan door de Raad van Europa en de OVSE, waarin deze Kamer ook vertegenwoordigd is. Denken de bewindslieden aan verbetering van de ondersteuning van die missies of hebben zij iets anders op het oog?

Handelingen I 2010/11, nr. 25, item 8, blz. 73

De heer Kox (SP):

Verder wil ik graag weten wat de regering bedoelde met de uitspraak dat ze zich meer wil inzetten voor verkiezingswaarnemingen. Was dat ondersteuning van de missies van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa en die van de OVSE, of zijn er andere plannen? 

Handelingen I 2010/11, nr. 25, item 8, blz. 82

Minister Rosenthal:

De heer Kox heeft ook een vraag gesteld over verkiezingswaarnemingen van de Raad van Europa en de OVSE. Ik zeg erbij – waarmee ik een beetje langs het punt heen schiet, maar het gaat er wel over – dat ik in het algemeen erg geporteerd ben voor veel meer mogelijkheden voor parlementariërs om hoe dan ook bij verkiezingswaarnemingen aan bod te komen. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat we nogal eens te maken hebben met een soort van closed shop, waar je van buitenaf niet meer in komt, waar ik het inmiddels met een aantal leden van het parlement over heb gehad. Daar wil ik mijn tanden in zetten. Dat doe ik bij de Europese Unie en ook bij de andere organen die er te vinden zijn.

Vandaag de dag zijn verkiezingwaarnemingsmissies in toenemende mate niet meer missies die zich op de zaak storten, een dag voor en een dag na de verkiezingsdag, maar gaat het vaak om veel langere trajecten, waarbij ook het hele verkiezingsproces aan de orde is. Dat soort zaken wil ik in dit verband meenemen. Brussel en de EU worden daarmee sterk geadresseerd, omdat de neiging tot closed shop daar naar mijn oordeel te sterk aanwezig is. Het is om zo te zeggen vanuit een goed gesternte.

De heer Kox (SP):

Wij kunnen het vaak eens zijn, mijnheer de minister. Ik denk dat het erg goed is om daarnaar te kijken. We hebben natuurlijk de hele systematiek van de Raad van Europa, die verkiezingswaarnemingen op deze manier doet, samen met ODIHR van de OVSE. Ik deel de zorg dat er iets op slot zit. Mijn andere zorg is dat er van alles en nog wat komt waarnemen. Dat wordt ingevlogen, heeft een leuke avond, kijkt naar de verkiezingen en is alweer weg voordat de conclusies zijn getrokken. Het is een heel belangrijk mechanisme, maar ik meen te mogen zeggen dat het snel kan devalueren, als we daar niet goed mee omgaan. Ik ben heel blij met de toezegging dat de minister daarop doorgaat.


Brondocumenten


Historie

 • 3 april 2012
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  documenten:
 • 25 januari 2012
  nieuwe status: openstaand
  Voortgang:
  Opmerking: De commissie besluit toezegging T01305 als openstaand te beschouwen, omdat het toegezegde ziet op meer dan een informatiebijeenkomst voor parlementariërs
  documenten:
 • 19 april 2011
  nieuwe status: openstaand
 • 19 april 2011
  toezegging gedaan