T00865

Toezegging Wijziging Burgerlijk Wetboek (30.145)De minister van Justitie zegt toe bij de eerste wijziging van Boek 1 BW in artikel 247a een verwijzing te zullen opnemen naar artikel 815 lid 2.


Kerngegevens

Nummer T00865
Status voldaan
Datum toezegging 18 november 2008
Deadline 1 januari 2013
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie
Kamerleden mr. G. Holdijk (SGP)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen boek 1 Burgerlijk Wetboek
echtscheidingen
ouderschapsplannen
Kamerstukken Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (30.145)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 8 - blz. 388

Blz. 394

(...)

De heer Holdijk (SGP): Prof. Nuytinck meent ook nog een fout in het wetsvoorstel te hebben opgespoord. Volgens hem is de verwijzing in artikel 247a naar artikel 815 lid 2 Rechtsvordering onjuist en moet dit lid 3 van artikel 815 zijn. Ik meen dat hij het bij het rechte eind heeft.

Blz. 405

Minister Hirsch Ballin: De heer Holdijk heeft in het voetspoor van prof. Nuytinck gevraagd of de verwijzing in artikel 247a naar het tweede lid van artikel 815 niet het derde lid zou moeten zijn. (...) Ik meld als conclusie van onze kant dat wij een verwijzing naar het tweede lid niet kunnen missen, omdat het zonder die verwijzing onduidelijk zou zijn voor welke kinderen het ouderschapsplan moet worden opgesteld. Een extra verwijzing naar het derde lid kan wel meer verduidelijking geven. Ik stel voor die verwijzing in een komende veegwet of een geschikt wetsvoorstel over iets anders in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek mee te nemen.


Brondocumenten


Historie