Toezeggingen bij Begrotingsstaat Defensie 2006 (30.300 X)