Toezeggingen bij Bestrijding van de visstroperij en het vervallen van de akte (32.574)