Toezeggingen bij Verruiming fouilleerbevoegdheden (33.112)