Moties


Schriftelijke vragen

  • 15 april 2022, P. Nicolaï (PvdD)
    inzake over de toepassing en uitleg van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
    pdf pdf
    aanhangsels 2021-2022, nr. 6 (antwoord ontvangen op: 20 mei 2022)

Toezeggingen