34.808, H

Motie-Van Strien (PVV) c.s. over de acceptatie door banken van politiek prominente personenIn deze motie wordt de regering verzocht banken te verbieden te discrimineren voor politiek prominente personen (PPP’s) en hun geassocieerden, met dien verstande dat alle PPP’s en hun geassocieerden die de wettelijk voorgeschreven informatie aanleveren en niet bewezen frauduleus handelen, door alle banken geaccepteerd dienen te worden.Kerngegevens

nummer 34.808, H
ingediend 10 juli 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 10 juli 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor.
indiener(s) G.A. van Strien (PVV)
mede ondertekend door P. van Dijk (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
D.J. van der Sluijs (PVV)
dossier(s) Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (34.808)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)