Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming Wet werk en bijstandVerslag van de vergadering van 1 juli 2014 (2013/2014 nr. 36)

Aanvang: 13.53 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wet werk en bijstand

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten) (33801).

(Zie vergadering van 24 juni 2014.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


De heer Elzinga (SP):

Voorzitter. De SP-fractie heeft geconstateerd dat de mantelzorgboete voor AOW'ers vooralsnog slechts een jaar wordt uitgesteld. Wij komen er nog over te debatteren, maar de regering behoudt zich het recht voor om ongeacht de uitkomst van het debat, over een jaar alsnog de ingeboekte bezuiniging middels de mantelzorgboete door te voeren. Mijn fractie is ook teleurgesteld dat de mantelzorgers evenals andere groepen mantelzorgbehoevenden, onder wie mensen met een onvolledige AOW, wel al direct, zonder een jaar respijt, te maken krijgen met de mantelzorgboete. Daarnaast vreest de SP het strengere sanctiebeleid, niet in de laatste plaats voor de nieuwe doelgroep van jonggehandicapten, mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Ook zien wij de armoede minder effectief bestreden worden door het verbod op gemeentelijk categoriaal armoedebeleid. De SP-fractie zal daarom ook tegen deze kille bezuinigingen stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de OSF, de PvdD, de SP, GroenLinks en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.