33.801

Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wettenDit voorstel wijzigt de Wet werk en bijstand en een aantal andere wetten en geeft invulling aan het regeerakkoord van het Kabinet Rutte II. Het wetsvoorstel voorziet in maatregelen om ervoor te zorgen dat socialezekerheidsregelingen houdbaar en toegankelijk blijven én in maatregelen voor mensen die het zonder een extra steuntje in de rug niet kunnen redden.

Om de bijstand activerender te maken spreekt de regering bijstandsgerechtigden aan op de inzet van de eigen mogelijkheden, tegelijkertijd oog houdend voor de menselijke maat. De regering komt met een meetlat in de vorm van een uniformering van diverse arbeidsverplichtingen om de naleving te verbeteren, tegelijkertijd ruimte latend aan de gemeenten voor maatwerk. Een ander doel van het wetsvoorstel is te zorgen voor de toekomstbestendigheid van de bijstand: de bijstand houdbaar en toegankelijk houden nu de vergrijzing toeneemt en de beroepsbevolking daalt. Om dat doel te bereiken, versterkt de regering met dit wetsvoorstel het vangnetkarakter van de bijstand.

De regering heeft de maatregelen op 3 februari 2014 aangepast nadat daarover afspraken waren gemaakt met de fracties van D66, ChristenUnie en SGP.

De Wet werk en bijstand krijgt door het wetsvoorstel Invoeringswet Participatiewet (33.161) 'Participatiewet' als nieuwe citeertitel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 11 februari 2014 aangenomen. Het lid Bontes, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, D66 en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 juli 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor. De vier tijdens de plenaire behandeling op 24 juni 2014 ingediende moties werden op 1 juli 2014 na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Het voorstel werd in de Eerste Kamer gezamenlijk met het voorstel Invoeringswet Participatiewet (33.161) behandeld.


Kerngegevens

ingediend

11 november 2013

titel

Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

118
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-118] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-118] documenten