Stemming (hamerstuk)Verslag van de vergadering van 3 februari 2015 (2014/2015 nr. 19)

Aanvang: 13.34 uur
Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a) (33902);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs (33971).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.