Stemming Goedkeuring Associatieovereenkomst GeorgiëVerslag van de vergadering van 7 juli 2015 (2014/2015 nr. 38)

Aanvang: 13.44 uur
Status: gecorrigeerd


Stemming Goedkeuring Associatieovereenkomst Georgië

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (Trb. 2014, 210) (34115).

(Zie vergadering van 30 juni 2015.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik zie dat er geen leden zijn die nog een stemverklaring willen afleggen. De heer Kox heeft over dit wetsvoorstel al een stemverklaring afgelegd.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.