Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming OnderwijstoezichtVerslag van de vergadering van 8 maart 2016 (2015/2016 nr. 22)

Aanvang: 13.40 uur

Status: gecorrigeerd


Onderwijstoezicht

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht,

te weten:

de motie-Bruijn c.s. over de deugdelijkheidseisen (33862, letter F);

de motie-Schalk c.s. over het onderscheid tussen de controlerende taak en de stimulerende taak van de onderwijsinspectie en de gevolgen daarvan (33862, letter G).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Aldus wordt besloten.

In stemming komt de motie-Bruijn c.s. (33862, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdD en de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Aldus wordt besloten.

In stemming komt de motie-Schalk c.s. (33862, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik schors de vergadering voor een enkele minuut, zodat de initiatiefnemers gefeliciteerd kunnen worden. Mag ik u vragen om dat zo snel mogelijk te doen?

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.