Motie-Bruijn (VVD) c.s. over de deugdelijkheidseisen (EK 33.862, F)In deze motie wordt de regering verzocht terughoudendheid te betrachten in het toevoegen van nieuwe deugdelijkheidseisen en de deugdelijkheidseisen één keer per vier jaar te toetsen op de noodzaak in relatie tot de bijdrage aan de onderwijskwaliteit.ingediend

1 maart 2016

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan op 8 maart 2016 aangenomen. PvdD en SP stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door