Stemming Wijziging Aanbestedingswet 2012Verslag van de vergadering van 21 juni 2016 (2015/2016 nr. 35)

Aanvang: 13.39 uur
Status: gecorrigeerd


Stemming Wijziging Aanbestedingswet 2012

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU (34329).

(Zie vergadering van 14 juni 2016.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik stel voor om te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.