Stemming Vervallen reisdocumenten van personen met uitreisverbodVerslag van de vergadering van 7 februari 2017 (2016/2017 nr. 17)

Aanvang: 13.47 uur
Status: gerectificeerd


Stemming Vervallen reisdocumenten van personen met uitreisverbod

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (34358(R2065)).

(Zie vergadering van 31 januari 2017.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS en de OSF voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, de SP, D66 en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.