Verslag van de vergadering van 16 mei 2017 (2016/2017 nr. 27)

Aanvang: 13.51 uur

Status: gecorrigeerd


De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik stel zo dadelijk vier wetsvoorstellen aan de orde die als hamerstukken kunnen worden afgedaan. De nummers en de titels van de wetsvoorstellen staan op de agenda van de Kamer. Wenst een van de leden stemming over deze wetsvoorstellen? Dat is niet het geval. Ik heb echter begrepen dat er een verzoek om aanhouding is van een van de wetsvoorstellen op de hamerstukkenlijst. Ik vraag de voorzitter van de commissie voor VWS om aan te geven om welk wetsvoorstel het gaat en om het verzoek te doen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Martens (CDA):

Voorzitter. Het gaat om het wetsvoorstel over het implantatenregister, waarvan ik het nummer nu niet paraat heb.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

34483.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Martens (CDA):

34483. Er is een verzoek van de staatssecretaris gekomen om de stemming aan te houden in verband met een mogelijk probleem met Europese richtlijnen en verordeningen. De Kamer heeft gemeend dat het goed is om de suggestie van de staatssecretaris in te willigen. Vandaar het verzoek aan de Kamer om dat te doen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Martens. Er is verzocht om het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten (34483) van de hamerstukkenlijst af te voeren. Ik constateer dat de Kamer daarmee instemt.