Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming Afschaffen mogelijkheid van lijstencombinatiesVerslag van de vergadering van 27 juni 2017 (2016/2017 nr. 33)

Aanvang: 13.40 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Afschaffen mogelijkheid van lijstencombinaties

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (34377).

(Zie vergadering van 20 juni 2017.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Sini (PvdA):

Voorzitter. Nu de motie om de staatscommissie te vragen, zich te bezinnen op de combinatie van lijsten, is verworpen ontzeggen we onszelf als Kamer een bredere context om naar het wetsvoorstel te kijken. We ontzeggen ons verder de mogelijkheid om naar het stelsel van de verdeling van restzetels te kijken. Rest ons geen andere mogelijkheid dan tegen het wetsvoorstel te stemmen.

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de VVD, de PvdD, 50PLUS, de SP, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, het CDA, GroenLinks en de OSF ertegen, zodat het is aangenomen.