Stemming Sint-EustatiusVerslag van de vergadering van 6 februari 2018 (2017/2018 nr. 18)

Aanvang: 22.31 uur
Status: gecorrigeerd


Stemming Sint-Eustatius

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Voorziening in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius) (34877).

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.