Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming moties Staat van de rechtsstaatVerslag van de vergadering van 29 mei 2018 (2017/2018 nr. 31)

Aanvang: 13.40 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen moties Staat van de rechtsstaat

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de staat van de rechtsstaat,

te weten:

de motie-Bikker c.s. over de evaluatie van de contraterrorismewetgeving (34775-VI, letter T);

de motie-Ruers c.s. over het waarborgen van de positie van de rechterlijke macht binnen de trias politica (34775-VI, letter U).

(Zie vergadering van 22 mei 2018.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Allereerst is aan de orde de stemming over de motie van het lid Bikker c.s. over de evaluatie van de contraterrorismewetgeving (34775-VI, letter T).

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Dercksen (PVV):

Voorzitter. De motie van mevrouw Bikker klinkt natuurlijk heel sympathiek maar die gaat natuurlijk niet helpen zolang het kabinet in dit huis de oorzaak van terreur en terreurdreiging niet onder ogen wil zien. Oost-Europa heeft geen last van terreur en terreurdreiging. Het is geen natuurverschijnsel, het is het gevolg van decennialang en nog steeds aanhoudend desastreus beleid, gevoerd ook door de partijen die deze motie hebben ondertekend. Het kabinet importeert intussen IS-terroristen. Het lijkt niets op te hebben met onze veiligheid. Dus zolang wij onze grenzen niet controleren, criminelen en terroristen niet denaturaliseren, remigratie niet stimuleren en verder niet de-islamiseren is ook deze motie water naar de zee dragen. En dus stemmen we tegen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Dercksen. Zijn er nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen over deze motie? Ik constateer dat dit niet het geval is.

Dan stemmen we bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Bikker c.s. (34775-VI, letter T).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Afwezig is de Onafhankelijke Senaatsfractie.

Dan de stemming over de motie-Ruers (34775-VI, letter U).

Meneer Kox.

De heer Kox (SP):

Voorzitter. Mijn fractie zou deze motie graag aanhouden om nog nader overleg met andere fracties te hebben over een mogelijke overeenstemming over een definitieve tekst.

De voorzitter:

De fractie van de SP wenst deze motie aan te houden om nader overleg te kunnen voeren met andere fracties over de tekst van de motie, begrijp ik. Ik zie dat niemand daar bezwaar tegen maakt.

Op verzoek van de heer Ruers stel ik voor zijn motie (34775-VI, letter U) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.