Stemming Samenvoeging Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en StrijenVerslag van de vergadering van 10 juli 2018 (2017/2018 nr. 38)

Aanvang: 23.01 uur

Status: gerectificeerd


Stemming Samenvoeging Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen (34806).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Ik stel vast dat dit niet het geval is. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.