34.806

Samenvoeging gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en StrijenDit wetsvoorstel strekt tot samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is het herindelingsadvies van de provincie Zuid-Holland van 22 februari 2017, waarmee de provincie de bestuurlijke impasse in de regio Hoeksche Waard wil doorbreken. De afgelopen jaren hebben de vijf gemeenten in de regio geconstateerd dat het noodzakelijk is om te kiezen voor herindeling of versterking van de bestuurlijke samenwerking. Omdat overtuigend draagvlak voor een van de twee oplossingsrichtingen ontbreekt en nietsdoen geen optie is, heeft de provincie in januari 2016 met instemming van de gemeenten het initiatief genomen tot het starten van het open overleg in het kader van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). De herindelingsprocedure heeft geleid tot bovengenoemd herindelingsadvies, waarin de provincie adviseert de vijf gemeenten samen te voegen tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Met de provincie is de regering van oordeel dat deze samenvoeging de beste en meest duurzame oplossing voor de regio is. Het onderhavige wetsvoorstel strekt daartoe.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 2) is op 24 april 2018 na hoofdelijke stemming met 91 stemmen voor en 47 stemmen tegen aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, D66, VVD, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PVV, SP, PvdD, 50PLUS, SGP, DENK en FvD.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft 15 juni 2018 de memorie van antwoord (EK 34.805 c.a., B) ontvangen en levert op 3 juli 2018 inbreng voor het verslag. De commissie stelt voor om, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk 6 juli 2018, 17.00 uur), het wetsvoorstel op 9 en/of 10 juli 2018 plenair te behandelen.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via