Stemming motie Wet fiscale maatregel rijksmonumentenVerslag van de vergadering van 18 december 2018 (2018/2019 nr. 13)

Aanvang: 14.32 uur

Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Wet fiscale maatregel rijksmonumenten

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden (Wet fiscale maatregel rijksmonumenten),

te weten:

de motie-Bruijn c.s. over zekerheid vooraf over subsidie bij ingrepen van meer dan €70.000 (34556, letter F).

(Zie vergadering van 11 december 2018.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Bruijn c.s. (34556, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik dank de staatssecretaris van Financiën voor zijn aanwezigheid bij deze stemmingen. Ik schors de vergadering kort in afwachting van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.