Motie-Bruijn (VVD) c.s. over zekerheid vooraf over subsidie bij ingrepen van meer dan € 70.000 (EK 34.556, F)In deze motie wordt de regering verzocht in de nieuwe subsidieregeling op te nemen dat eigenaren bij ingrepen van meer dan € 70.000 in één jaar bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden een beoordeling kunnen verkrijgen welke kosten volgens de leidraad subsidiabele kosten voor subsidie in aanmerking komen.ingediend

11 december 2018

resultaat

Op 18 december 2018 met algemene stemmen aangenomen.

bij

indiener

mede ondertekend door