MededelingenVerslag van de vergadering van 9 april 2019 (2018/2019 nr. 25)

Aanvang: 13.51 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning heeft in haar vergadering van 2 april 2019 voorgesteld een derde termijn te houden van de openbare beraadslaging over het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34453).

Conform artikel 92, eerste lid leg ik dit verzoek aan uw Kamer voor en stel voor daarmee in te stemmen. Kan de Kamer zich met dit voorstel verenigen? Ik stel vast dat dit het geval is. De beraadslagingen over dit wetsvoorstel zullen op 23 april aanstaande plaatsvinden.