Stemming gewijzigde motie van het lid Van Rooijen c.s. over het onderzoeken van een prudente rekenrentemethodiek (motie aangehouden)Verslag van de vergadering van 10 december 2019 (2019/2020 nr. 12)

Aanvang: 13.46 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Algemene Financiële Beschouwingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij Algemene Financiële Beschouwingen,

te weten:

  • de gewijzigde motie-Van Rooijen c.s. over het onderzoeken van een prudente rekenrentemethodiek (35300, letter AE).

(Zie vergadering van 3 december 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

De heer Van Rooijen.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Ik zou de motie willen aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Rooijen stel ik voor zijn gewijzigde motie (35300, letter AE) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.