Stemming Wet bronbelasting 2021Verslag van de vergadering van 17 december 2019 (2019/2020 nr. 14)

Aanvang: 13.55 uur
Status: gerectificeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Wet bronbelasting 2021

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Invoering van een bronbelasting op renten en royalty's (Wet bronbelasting 2021) (35305).

(Zie vergadering van 16 december 2019.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, het CDA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, de OSF, de VVD en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van FvD en Fractie-Otten ertegen, zodat het is aangenomen.