Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming Aanvullingswet bodem OmgevingswetVerslag van de vergadering van 18 februari 2020 (2019/2020 nr. 21)

Aanvang: 14.12 uur

Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet) (34864).

(Zie vergadering van 11 februari 2020.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Tot slot de stemming over het wetsvoorstel 34864, Aanvullingswet bodem Omgevingswet. Wenst een van de leden een stemverklaring over dit wetsvoorstel af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, het CDA, D66, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, FvD, de VVD en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdD en Fractie-Otten ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De fractie van OSF is niet aanwezig.

Ik sluit de vergadering.