Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
34.864

Aanvullingswet bodem OmgevingswetDit wetsvoorstel zorgt dat het onderwerp bodem een plaats krijgt binnen het stelsel van de Omgevingswet. Hiermee wordt de zorg voor de bodem verdeeld in de drie pijlers: preventie, toedeling van functies en het beheer van historische bodemverontreinigingen.

Met dit voorstel

  • worden door het gebruik van de zorgplichten en regels nieuwe verontreinigingen en aantasting voorkomen,
  • vormen de omgevingsvisie en het omgevingsplan de basis voor de integrale benadering van de fysieke leefomgevingen, en
  • blijven de bescherming van de gezondheid en het milieu, van belang bij het omgaan met resterende historische verontreinigingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A herdruk) is op 18 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: GroenLinks, SP en PvdD.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op 22 november 2019 de memorie van antwoord (EK, G) ontvangen en levert op 10 december 2019 inbreng voor het nader voorlopig verslag.

De commissie voor IWO bespreekt op 3 december 2019 de brief van de minister van Milieu en Wonen over de voortgang van de stelselherziening Omgevingswet (EK 33.118 / 34.864 / 34.985 / 34.986 / 35.054 / 35.133, AY, met bijlagen).

De commissie betrekt het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Milieu en Wonen van 8 november 2019 over de beleidsrijkheid van de Invoeringswet Omgevingwet en Aanvullingswetten bodem, geluid, natuur en grondeigendom (EK 34.986 / 34.864 / 35.054 / 34.985 / 35.133 , M) bij de verdere behandeling van de wetsvoorstellen.

De commissie levert op 10 december 2019 inbreng over de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IWO) ter aanbieding van de voorhang van het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem omgevingswet (EK, C met bijlage).

De Eerste kamer is bij brief van 29 november 2019 (EK 35.233 / 35.347 / 34986 / 34864 / 35054, A) geïnformeerd over de gewenste volgorde van behandeling van wetsvoorstellen waarbij de regering om spoedige behandeling heeft gevraagd.


Kerngegevens

ingediend

22 januari 2018

titel

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-57] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-57] documenten

Sociale media menu


Volg via