34.864

Aanvullingswet bodem OmgevingswetDit wetsvoorstel zorgt dat het onderwerp bodem een plaats krijgt binnen het stelsel van de Omgevingswet. Hiermee wordt de zorg voor de bodem verdeeld in de drie pijlers: preventie, toedeling van functies en het beheer van historische bodemverontreinigingen.

Met dit voorstel

  • worden door het gebruik van de zorgplichten en regels nieuwe verontreinigingen en aantasting voorkomen,
  • vormen de omgevingsvisie en het omgevingsplan de basis voor de integrale benadering van de fysieke leefomgevingen, en
  • blijven de bescherming van de gezondheid en het milieu, van belang bij het omgaan met resterende historische verontreinigingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A herdruk) is op 18 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: GroenLinks, SP en PvdD.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer over het wetsvoorstel en het ontwerp aanvullingsbesluit bodem (EK, C met bijlagen) vonden plaats op 11 februari 2020.

Het voorstel is op 18 februari 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PVV, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, FVD, VVD en 50PLUS.

Tegen: GroenLinks, SP, PvdD en Fractie-Otten.

Afwezig: OSF.


Kerngegevens

ingediend

22 januari 2018

titel

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

130
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-130] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-130] documenten