Stemming Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)Verslag van de vergadering van 7 april 2020 (2019/2020 nr. 24)

Aanvang: 14.28 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35415).


De voorzitter:

Vervolgens de stemming over het wetsvoorstel 35415 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2020).

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.