35.415

Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket banen en economieDit wetsvoorstel bevat de verwerking van een deel van de in de brief Noodpakket banen en economie van 17 maart 2020 (EK 35.420, A) beschreven noodmaatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus in de begrotingsstaat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2020 (35.300 XV).


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 26 maart 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer behandelde dit voorstel gezamenlijk met drie andere voorstellen voor Incidentele suppletoire begrotingen 2020 inzake het Noodpakket banen en economie (35.412, 35.413 en 35.414).

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 april 2020 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

18 maart 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 18 maart van het onderhavige begrotingsjaar.

Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 18 maart, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 18 maart.


Documenten

24