MededelingenVerslag van de vergadering van 21 april 2020 (2019/2020 nr. 25)

Aanvang: 14.53 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

De voorzitter:

Ik deel de leden mee dat ik, gehoord het College van Senioren van hedenmiddag en conform de plenaire agenda van vandaag zoals die afgelopen vrijdagavond 17 april 2020 aan de leden is toegezonden, vandaag alsnog plenair de beraadslaging zal plannen en besluiten over de wetsvoorstellen 35238, Wet verwijzingsportaal bankgegeven en 35245, Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn. Ik heb zojuist de leden door tussenkomst van de Griffie hiervan via de mail nogmaals in kennis gesteld.