Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicaptenVerslag van de vergadering van 26 mei 2020 (2019/2020 nr. 28)

Aanvang: 14.40 uur

Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong (35213).

(Zie vergadering van 19 mei 2020.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, D66, de ChristenUnie, de SGP, FvD en de VVD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, de SP, de PvdD, de PvdA, de OSF, 50PLUS en Fractie-Otten ertegen, zodat het is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.