35.213

Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie WajongregimesDit wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong.

De aanleiding voor deze wijzigingen is dat gebleken is dat het systeem van verschillende regelingen in de Wajong ingewikkeld is en dat er regels zijn die tot gevolg hebben dat mensen met een Wajong-uitkering juist niet mee doen. Omdat ze bijvoorbeeld niet extra gaan verdienen als ze meer gaan werken, omdat ze gekort worden als ze gaan studeren of omdat ze niet durven te gaan werken uit angst niet terug te kunnen in de Wajong als ze hun baan verliezen. In dit voorstel zijn daarom maatregelen uitgewerkt die ervoor zorgen dat meer werken loont, dat Wajongers altijd terug kunnen vallen op de Wajong en dat Wajongers hun uitkering behouden als zij onderwijs volgen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 7 november 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: Van Haga, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FVD.

Tegen: GroenLinks, PvdD, PvdA, SP, DENK, 50PLUS, PVV en Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 mei 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, FVD, VVD, D66 en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Otten, Groenlinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, PVV en PvdD.

Ook werd op 26 mei 2020 over zeven moties gestemd die op 19 mei 2020 bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel werden ingediend.

Voorafgaand aan het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werd op 26 november 2019 een (besloten) technische briefing over het wetsvoorstel door medewerkers van het ministerie van SZW verzorgd.


Kerngegevens

ingediend

28 mei 2019

titel

Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    De artikelen van deze wet treden, met uitzondering van artikel II, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Artikel II treedt in werking zes maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Documenten

125
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-125] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-125] documenten