Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.213

Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie WajongregimesDit wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong.

De aanleiding voor deze wijzigingen is dat gebleken is dat het systeem van verschillende regelingen in de Wajong ingewikkeld is en dat er regels zijn die tot gevolg hebben dat mensen met een Wajong-uitkering juist niet mee doen. Omdat ze bijvoorbeeld niet extra gaan verdienen als ze meer gaan werken, omdat ze gekort worden als ze gaan studeren of omdat ze niet durven te gaan werken uit angst niet terug te kunnen in de Wajong als ze hun baan verliezen. In dit voorstel zijn daarom maatregelen uitgewerkt die ervoor zorgen dat meer werken loont, dat Wajongers altijd terug kunnen vallen op de Wajong en dat Wajongers hun uitkering behouden als zij onderwijs volgen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 7 november 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: Van Haga, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FVD.

Tegen: GroenLinks, PvdD, PvdA, SP, DENK, 50PLUS, PVV en Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 7 april 2020 de nota naar aanleiding van het verslag (EK, G) ontvangen en behandelt binnenkort een voorstel voor een datum voor plenaire behandeling.

Voorafgaand aan het voorbereidend onderzoek werd op 26 november 2019 een (besloten) technische briefing over het wetsvoorstel door medewerkers van het ministerie van SZW verzorgd.

De commissie heeft op 29 oktober 2019 kennisgenomen van de brief van de minister van SZW van 18 oktober 2019, opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg met de minister dat de commissie op 24 oktober 2019 (EK 35.300 XV, A) heeft uitgebracht, over wetsvoorstellen waarvan de behandeling voor de jaarwisseling 2019/2020 wordt gewenst. De minister heeft met betrekking tot dit wetsvoorstel verzocht om plenaire behandeling, inclusief stemmingen, uiterlijk op 26 november 2019. De commissie heeft geconstateerd dat het niet haalbaar wordt geacht het wetsvoorstel inclusief stemmingen af te handelen op 26 november 2019. De commissie besloot evenwel een zo spoedig mogelijke, doch zorgvuldige behandeling van het wetsvoorstel na te streven.


Kerngegevens

ingediend

28 mei 2019

titel

Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    De artikelen van deze wet treden, met uitzondering van artikel II, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Artikel II treedt in werking zes maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten

Sociale media menu


Volg via