Stemming Derde incidentele suppletoire begroting SZW inzake noodpakket banen en economie 2.0Verslag van de vergadering van 7 juli 2020 (2019/2020 nr. 36)

Aanvang: 22.38 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Derde incidentele suppletoire begroting SZW inzake noodpakket banen en economie 2.0

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0) (35473).

(Zie vergadering van 6 juli 2020.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen over het wetsvoorstel en desgewenst ook over de moties af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.