Stemming Tijdelijke wet maatregelen covid-19Verslag van de vergadering van 27 oktober 2020 (2020/2021 nr. 7)

Aanvang: 13.46 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (35526).

(Zie vergadering van 26 oktober 2020.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Vervolgens de hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel 35526, Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn. Wenst een van de leden alsnog een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Dat is al gebeurd.

In stemming komt het wetsvoorstel.

Vóór stemmen de leden: Van der Voort, Vos, Adriaansens, Arbouw, Atsma, Backer, Van Ballekom, Bikker, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bredenoord, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Van der Burg, Crone, Van Dijk, Dittrich, Doornhof, Essers, Ganzevoort, Geerdink, Gerbrandy, Van Gurp, Jorritsma-Lebbink, Karimi, Niek Jan van Kesteren, Keunen, Klip-Martin, Kluit, Knapen, Koole, Meijer, Moonen, Nooren, Oomen-Ruijten, Pijlman, Prins-Modderaar, Recourt, Rietkerk, Rombouts, Van Rooijen, Rosenmöller, Schalk, Sent, Stienen, Veldhoen, Vendrik en Verkerk.

Tegen stemmen de leden: De Vries, Van Wely, Van Apeldoorn, Berkhout, Beukering, Bezaan, Cliteur, Dessing, Faber-van de Klashorst, Frentrop, Gerkens, Van Hattem, Hermans, Janssen, Ton van Kesteren, Koffeman, Kox, Van der Linden, Nicolaï, Otten, Van Pareren, Pouw-Verweij, Van Strien en Teunissen.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met 48 stemmen voor en 24 stemmen tegen is aangenomen.