Stemming begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021Verslag van de vergadering van 15 december 2020 (2020/2021 nr. 16)

Aanvang: 18.06 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (35570-XVII).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Vervolgens de stemming over het wetsvoorstel 35570-XVII, vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2021.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor het wetsvoorstel zijn, gaan staan?

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66 en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Otten, de PvdD, de PVV, FvD en Fractie-Van Pareren ertegen, zodat het is aangenomen.